Hizmetlerimiz

İdeal Yaşam Alanları Ltd. Şti. olarak faaliyetlerimiz

Yeni Yaşam Alanları

Yeni yerleşim alanları yaratmaya yönelik arsa ve araziler satın almak; bunlar üzerinde planlama, projelendirme, inşaat ve kredilendirme çalışmaları yapmak.

Projelendirme

Kişi, kurum, kuruluş ya da şirketlere ait arsa ve araziler üzerinde planlama, projelendirme, inşaat ve kredilendirme çalışmaları yapmak.

Finansman Yönetimi

Yerleşim alanları üzerinde yapılacak konut, işyeri, hastane, alışveriş merkezi için yerel ya da uluslararası kaynaklardan kredi temin etmek veya kredi bulmaksızın yapmak, yaptırmak, pazarlamak, kiralama, ortaklar bulmak.

Teknoloji

Yurtiçi ve yurtdışından gelişmiş teknolojileri transfer etmek, pazarlamak, yeni inşaat yapım teknolojileri bulmak, patent almak, satmak, ortaklıklar kurmak ve aracılık etmek.

Proje Yönetimi

Planlanan konut, işyeri, hastane, alışveriş merkezi tipi yapılar için sürdürülen çalışmaları denetlemek, projelerin etkin bir şekilde tamamlanmasını sağlamak. 

Ortaklıklar Kurmak

Kuruluşlar arasında doğrudan ortaklıklar kurmak.